Szanowni Państwo, Prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016 – 2023 wkraczają w ostatnia fazę. Rada Gminy przyjęła uchwałę o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych oraz o przystąpieniu do opracowania Programu. To ostatni etap prac nad tym dokumentem. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, znamy  społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania. Wkrótce na stronie internetowej Gminy Szaflary zostanie opublikowana [...]

Numer kontaktowy zależny od obszaru zgłoszenia (mapa powyżej): Koło łowieckie nr. 255 „Imienia Sabały” Łowczy – Roman Głowacz tel: 603 656 808 ul. Henryka Sienkiewicza 20 34-500 Zakopane Koło łowieckie nr. 254 „Rosomak” Łowczy – Pawlikowski tel: 600 823 666 Koło łowieckie nr. 251 „Szarak” Łowczy – Władysław Bryniarski tel: 691 517 918 ul. Gorczańska 10 34-400 Nowy Targ

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  5 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

Tematyka posiedzenia

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie powołaniaRady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.

[collapse]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów […]