Spółka Wodna „Maruszyna Centrum”

Spółka została powołana przez mieszkańców Maruszyny w dniu 15 listopada 2010 roku. W tym dniu zaakceptowano projekt Statutu i wybrano władze Spółki. Dwunastego grudnia 2010 roku uchwalono Statut, który Starosta nowotarski zatwierdził decyzją w dniu 30 grudnia 2010 roku, która została uprawomocniona 14 stycznia 2011 roku. Po uprawomocnieniu się decyzji Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o wpis Spółki Wodnej „Maruszyna Centrum” do Katastru Wodnego RZGW. Wpisu do Katastru dokonano w dniu 19 stycznia 2011 roku pod nr 1670 na podstawie decyzji Starosty Nowotarskiego – znak: OŚ.I.AF.6212-1/20/2010. Od tej pory Spółka rozpoczęła zgodnie z prawem działalność gospodarczą.

Aktualnie realizowane projekty:

Nazwa projektu Inwestor Projekt obejmuje
Budowa sieci wodociągowej Spólka Wodna „Maruszyna Centrum”
  • budowę dwóch studni głębiowych
  • budowę sieci wodociągowej w Maruszynie od skrzyżowania ulic: Jana Pawła II i Kosy do skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Gancarze
  • budowę sieci wodociągowej w Maruszynie wzdłuż ulic: Kosy, Ludźmierska od skrzyżowania z ulicą Kosy do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II oraz wzdłuż ulicy Pod Górą do ulicy Bukowa.
  • budowę zbiornika retencyjnego
  • budowa hydrantów przeciwpożarowych
  • budowa przyłączy do domów